Concurs de Creditors

El concurs de creditors pot afectar persones físiques o jurídiques, sempre que aquestes estiguin en situació d’insolvència (és a dir que no compleixin regularment amb les seves obligacions econòmiques).

La declaració del concurs no és automàtica; ha de sol·licitar-la la pròpia persona deutora o els seus creditors/es (s’ha de tenir en compte que la llei preveu que podran demanar-la els treballadors/es als quals no se’ls ha pagat el salari els 3 últims mesos).

La declaració de concurs és més favorable si la sol·licita la persona deutora, ja que l’objectiu del concurs serà pagar als creditors/es i, una vegada s’han pagat els deutes, que la persona deutora pugui mantenir la seva activitat de la forma més beneficiosa possible i reprendre-la; a més evitem la possibilitat d’incórrer en el delicte penal de declaració de concurs culpable.

La nova regulació promou solucions alternatives al procediment judicial mitjançant la consecució d’acords de refinançament i la protecció del ”fresh money” (sèrie de mecanismes per a incentivar el finançament per altres empreses i/o agents de l’empresa amb dificultats financeres). Permet endarrerir la sol·licitud de declaració concursal mitjançant la comunicació judicial de l’inici de negociacions per a assolir un acord de refinançament.

logoETC