Preguntes Freqüents

1. Com ens pot ajudar el concurs de creditors per garantir la viabilitat de les nostres empreses?
El concurs de creditors és una eina que pot ajudar al deutor comú, és un instrument que l’empresari pot utilitzar per gestionar els seus impagaments, mitjançant el qual pot obtenir una quitança o reducció sense contraprestació de fins el 50% del deute.

2. A qui protegeix el concurs de creditors?
Mitjançant el concurs de creditors es pretén protegir dues figures: per una banda l’empresa, per evitar el seu tancament; i, per l’altra, els creditors.

3. Quan hem de presentar un concurs de creditors?
El termini per presentar un concurs de creditors és de dos mesos des que es té coneixement de l’estat d’insolvència.

4. És obligatori per als empresaris sol·licitar el concurs de creditors?
L’empresari té l’obligació de sol·licitar el concurs quan la situació d’insolvència sigui real, i està facultat per sol·licitar-lo voluntàriament quan l’estat d’insolvència sigui imminent.

5. Quan entenem que l’empresa està en una situació d’insolvència?
L’estat d’insolvència es presumeix en els següents supòsits:

  • Sobreseïment general en el pagament de les obligacions.
  • L’existència d’embargaments que afectin de manera generalitzada el patrimoni del deutor.
  • L’aixecament o liquidació precipitada o ruïnosa de béns.
  • L’alçament o liquidació precipitada o ruïnosa de béns.
  • L’incompliment generalitzat d’obligacions tributàries, laborals o de seguretat social durant els tres mesos anteriors a la sol·licitud.

6. Quins són els avantatges de presentar concurs de creditors?
Es pot obtenir un refinançament sense interessos del deute total i de fins a cinc anys; així com una quitança del 50% del nostre deute.
El concurs de creditors permet paralitzar totes les accions individuals promogudes pels creditors, així com les de caràcter executiu; també deixa en suspens les execucions hipotecàries.

7. Com pot finalitzar un concurs de creditors?
El concurs de creditors pot finalitzar mitjançant la signatura d’un conveni o amb la liquidació de l’empresa. Molt sovint dependrà de la situació en què es trobava l’empresa quan va instar el concurs de creditors.

8. Diferències entre el concurs voluntari i el concurs necessari.
El concurs voluntari és el sol·licitat pel deutor, ja sigui persona física o persona jurídica. El concurs necessari és el sol·licitat pel creditor que tingui impagaments de crèdits de la seva titularitat.

9. Conseqüències de no presentar el concurs de creditors.
La no presentació del concurs de creditors pot donar lloc a responsabilitats per als administradors en considerar aquesta omissió una negligència de l’administrador en la realització de les seves tasques.

Molt sovint les empreses retarden la seva entrada en concurs pels prejudicis que existeixen en el tràfic mercantil, però una sol·licitud de concurs a temps pot ajudar a garantir la viabilitat de l’empresa.

logoETC