Qualificació del Concurs

Finalment la darrera fase és la qualificació del concurs.
Tenint en compte l’actitud de la persona deutora en tot el procés concursal, es pot qualificar el concurs com:

Concurs culpable
Si la situació d’insolvència de la persona deutora s’ha agreujat per la seva culpa.
Pot fixar-se la inhabilitació entre 2 i 15 anys de la persona deutora per a administrar béns d’altres.
Si se sol·licita la iniciació d’un procés penal (que neix de forma separada, no com a conseqüència de la declaració del concurs), pot ser castigat amb penes de presó de 2 a 6 anys i multa de 8 a 24 mesos.

Concurs fortuït
Si la situació d’insolvència de la persona deutora no implica la seva culpa.
En aquest cas no existiran conseqüències per al deutor quan la seva capacitat d’actuació en el tràfic mercantil.

logoETC