Serveis

Els serveis professionals que oferim consisteixen en:

ASSESSORAMENT I DEFENSA D’EMPRESES INSOLVENTS
► 
Estudi, planificació i assessorament previ a situacions de crisi empresarial, amb la finalitat d’avaluar els avantatges i els riscos de la presentació de la sol·licitud de concurs voluntari.
► 
Preparació de documentació necessària per a la sol·licitud de concurs voluntari, verificant el compliment dels requisits legals, i direcció lletrada de tot el procediment.
► 
Preparació i negociació d’expedients de regulació d’ocupació concursal.
► 
Elaboració de proposta de conveni (quitança i/o espera) per a la seva aprovació a la Junta de Creditors.
► 
Assessorament i direcció lletrada en incidents concursals, així com en totes les seccions del procediment concursal.
► Assessorament i defensa dels membres de l’òrgan d’administració afectats per accions declaratives de responsabilitat en la secció de qualificació del concurs.
► 
Assessorament i direcció lletrada de deutors en què hagin estat declarats en situació de concurs necessari.

ASSESSORAMENT I DEFENSA DE CREDITORS DURANT EL CONCURS
► 
Comunicació de crèdits a l’administració concursal, seguiment de procediments concursals.
► 
Gestió de la devolució de l’impost sobre el valor afegit.
► 
Assessorament i direcció lletrada en impugnacions de l’inventari i/o de la llista de creditors.
► 
Assessorament i direcció lletrada en accions de rescissió, accions de reintegració i en la secció de qualificació del concurs.
► 
Assessorament i direcció lletrada en la tramitació de concurs necessari de deutors insolvents, com a mesura per a la recuperació de crèdits.

REESTRUCTURACIÓ D’EMPRESES
► Anàlisi i diagnòstic de la situació real de l’empresa: Auditoria preconcursal en matèria mercantil, comptable, fiscal i laboral.
► 
Elaboració de Plans de Viabilitat.
► 
Reestructuracions laborals: Negociació i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació.
► 
Elaboració i negociació amb creditors de propostes de conveni preconcursals (quitança i/o espera).
► 
Negociació d’acords de refinançament amb creditors, especialment amb entitats financeres.
► 
Estudi de la responsabilitat civil o penal dels administradors de fet o de dret, i la seva defensa jurídica.

INFORMES PERICIALS PER JUTJATS I TRIBUNALS
Emissió d’informes pericials en l’àrea economicofinancera sobre les matèries següents:
► 
Estats financers i llibres de comptabilitat; verificació de documents comptables.
► 
Càlculs de matemàtica financera.
► 
Valoració d’empreses, unitats productives, carteres de clients, etc.
► 
Indemnitzacions per dany emergent i lucre cessant.
► 
Valoració d’immobles.

logoETC